In de afgelopen jaren is naar aanleiding van zijn boeken een aantal

krantenartikelen gepubliceerd die hiernaast zijn weergegeven.

 

 

  

Heerdenaar Houtjes schreef familieroman    

  

Personen uit zo'n boek worden levende figuren.

  

HEERDE - "Je moet eens een boek schrijven", zei de heer G. de Boer, voorzitter van de Chr. muziekvereniging "Soli Deo Gloria" in Heerde een aantal jaren geleden eens tegen de heer L. Houtjes, die toen secretaris was van de vereniging. Dit naar aanleiding van het feit dat de heer Houtjes de jaarverslagen altijd op een bijzondere en verhalende manier samenstelde.

"Toen ik in 1976 door ziekte geheel buiten het arbeidsproces kwam te staan, legde dit zo'n zware psychische druk op me dat ik besloot het advies van de heer de Boer eens op te volgen om zodoende mijn gedachten te verplaatsen", aldus de heer Houtjes die thans weer voor halve dagen zijn werk heeft hervat bij Van Gelder Papier in Wapenveld. Nu, na bijna vier jaar, is het boek "Doch de zon blijft schijnen" gereed gekomen. Het 276 pagina's tellende manuscript, keurig uitgetypt, ligt in de kast, misschien wachtend op een uitgever, want de heer Houtjes wil niets liever dan dat zijn boek wordt uitgegeven.

 

"Het is een Christelijke familie- of streekroman waarbij ik voor ogen heb gehouden dat het een onderhoudend boek met ook een opvoedkundige taak moest worden. Ik geloof wel dat het een ontspannend boek is geworden, gezien de reacties van mijn vrouw en kinderen.

Voor ik begon te schrijven heb ik de hoofdlijnen uitgezet en die vervolgens uitgewerkt. De personen die in het boek voorkomen zijn levende figuren voor mij geworden, mensen met hun eigen karakters", aldus de amateur-schrijver.  

De inhoud van de familieroman is als volgt samen te vatten: Jan Verhoef is benoemd tot directeur van een nieuw te openen bedrijf in Zuid-Amerika, als onderdeel van een plaatselijke NV. Het vertrek is moelijk omdat de enige zoon, Johannes, moet achterblijven.  Johannes wordt ondergebracht bij zijn grootouders, die bekend staan als zeer behoudend in hun opvattingen. Vinden de verwording en de kwalijke moralen in deze tijd hun oorzaak in de theologische opvattingen, zoals deze in veel kerken gepredikt worden? zo vraagt de schrijver zich af. Nederland, en zelfs de Veluwe, schijnt het Sodom van het Westen te worden. Johannes wordt in het dorp waarin hij terecht komt argwanend ontvangen door de jongelui, die niet altijd een eerlijke rol spelen. De fabrikantenzoon past zich echter goed aan, maar heeft met intriges af te rekenen. Hij krijgt evenals andere mensen in het dorp, veel steun van zijn grootouders. 

"Heb uw naaste lief als u zelf", geldt zeker als een gebod voor Janus Verhoef, de grootvader, die naast het besef van zijn eigen grote tekortkomingen, toch veel mensen heeft doen ervaren zoals in het rijm in het boek is geschreven.

 

Mocht de zon door wolken van zorgen gaan verwijnen, 

doch het is zeker dat hij zal blijven schijnen. 

Mocht hij door een bezwaarde geest niet zijn te zien, 

Dan is er En die hulp wil bin. 

Vraag erom. dag en nacht, 

gewis zal hij weer komen in zijn volle pracht.

 

Enkele personen uit zijn boek karakteriseert de schrijver op treffende wijze: Janus Verhoef, de grootvader, in het dorp bekend als "oude Janus". Janus leeft het besef van zijn eigen tekortkomingen en is zeer behoudend. Mien, zijn vrouw, weet moeilijk bepaalde situaties te verweken en is zeer serieus. Johannes is een serieuze jongen, altijd netjes gekleed. Zal hij niet uit de toon vallen? Els Bremer, een meisje met het karakter van haar moeder, maar door haar ongegeneerde uitspraken zijn er toch grote verschillen waar te nemen. Haar vriendin Joke Vellink is een levenslustig meisje, dat de moralen van de huidige tijd aanvankelijk als heel normaal ervaart. Boer Bremer, eenvoudig in taalgebruik, is de belangrijkste boer uit de omgeving. Zijn vrouw komt uit het Westen en hoe boer Bremer aan zo'n vrouw gekomen is, is bijna voor iedereen een raadsel. Ook de andere personen worden sterk gekarakteriseerd, hetgeen de bewering van de schrijver, dat de personen voor hem leven, duidelijk onderstreept.

  

Uit Veluws nieuws extra;

Vrijdag 28 november 1980

   

In het verhaal wordt gesproken over "Doch de zon blijft schijnen". Dit was de "werktitel" van het boek dat in 1995 door de Banier in Utrecht werd uitgegeven onder de naam: "Als de liefde groeit".

  

   
De heer Houtjes legt corrigerend de laatste hand aan het manuscript van zijn boek