Gebed zonder woorden

© 2006 E. Houtjes

Nu jij veilig bent in Jezus' armen
en ik hier sta met lege handen
vouw ik ze in gebed tot Hem.
En terwijl ik luister naar mijn stem
zwijgt in mijn hart plots alles stil
dankbaar dat Hij ons dragen wil

 

 

Dit gedicht werd gepubliceerd op: 11-12-2011 10:14