Als ziekte op je pad verschijnt

© 2007 E.Houtjes

Als ziekte op je pad verschijnt
waarmee de levensvreugd verdwijnt
geen toekomst je voor d’ogen staat
je lichamelijk de strijd aan gaat

Dan zoek je troost in and’re dingen
in de liederen die we zingen,
in geschreven en gesproken woord,
in de stilte die niet wordt verstoord

Dan zoek je kracht bij hen die helpen
je met liefde en aandacht overstelpen
Maar die zorg maakt je ook boos
je voelt je zelf zo machteloos

Zoek dan je hulp maar bij de Heer
leg al je gevoelens bij Hem neer
Hij kent je en zonder iets te zeggen
mag je alles bij Hem neerleggen

Hij kent je hoop, je angst, je balen
Hij draagt je tot Hij je eens komt halen
en wie dan achterblijft met het gemis
die draagt Hij totdat het niet meer nodig is….

Dit gedicht werd gepubliceerd op: 11-12-2011 10:22