Wonderen

© 2007 E.Houtjes

Wanneer wij wonderen aanschouwen
is het dan toeval of het lot
of erkennen wij dat onze God
ons ’t bijzonderste wil toevertrouwen

Is het niet mooi, oneindig goed
dat het mooiste om te geven
Het wonder van nieuw leven
ontvangen wordt in overvloed

Soms denk ik:  “’t is waarachtig
of wij blind geworden kijken
en niet zien wat eens zal blijken:
Gods wonderen, eenvoudig prachtig”

God genas de zieken, blinden
Hij gaf Mozes’ stok een kracht
was het licht in donk’re nacht
Hij kon de dood zelfs overwinnen.

Waarom dan niet in onze tijd?
willen wij alles steeds verklaren
is ‘geloof’ iets van vroegere jaren
en raken wij het vertrouwen kwijt?

Zolang er wonderen bestaan
en wij steeds blijven geloven
Dat al het goede komt van boven…
… is God niet ver bij ons vandaan!

 

Dit gedicht werd gepubliceerd op: 11-12-2011 10:35