De Tunnel

© 11-11-2006 - E.Houtjes

Lijkt een tunnel soms zo lang
en donk’re luchten jou omgeven
wees moedig, geduldig en niet bang
Je hebt God immers in je leven

Al is het nog zo somber in je hoofd
en ben je verdrietig alle dagen
weet, voor het laatste lichtje dooft
God heeft je al die tijd gedragen

Twijfel is des mensen eigen
we kunnen soms niet meer, zijn moe
dan rest jouw omgeving nog slechts zwijgen
en bidden jou Gods troost en liefde toe.

Dit gedicht werd gepubliceerd op: 11-12-2011 11:16