Zorgen

© 2007 - E. Houtjes

Zorgen
zijn niet altijd voor morgen,
maar vandaag, heel reŽel
en voor een enkeling wel eens teveel

Zorgen
blijken gelukkig soms ongegrond
en verstommen dan ook terstond
wanneer een goede boodschap klinkt

Zorgen,
je mag ze gelukkig altijd delen
met een enkeling of met velen
of alleen, stil in gebed

Zorgen,
hoe zwaar het soms ook voelt
weet je bij God altijd geborgen
gisteren, vandaag maar vooral ook morgen!

Dit gedicht werd gepubliceerd op: 11-12-2011 10:16