Een klein gebaar

© 25 juni 2007 E. Houtjes

Een klein gebaar
heel even maar
als blijk van medeleven

toont God is groot
want ook in nood
wil Hij u uitkomst geven

Leg daarom maar
uw dag, maand, jaar
in de handen van uw Heer

Hij telt ze, weegt ze,
schenkt ze u
en maakt ze zoveel meer!

Dit gedicht werd gepubliceerd op: 11-12-2011 10:28